Негізгі мақсаты:

• Педагогтардың шығармашылық қабілетін дамыту, олардың кәсіби шеберлігінің өсуіне ықпал ету және танымдық қабілеттері мен ой-өрісін арттыру.
• Педагогикалық қасиеттерді жетілдіруге және дамытуға бағытталған мұғалімнің өзін-өзі жетілдіруі, дайындық процесінде құзіреттілікке негізделген тәсілді іске асырудың шарты ретінде әдіснамалық міндеттерді шешу қажеттілігіне негізделген және оны шешу алгоритмі ұсынылады.
• Бүгінгі болашақ студенттерді жоғары технологиялық болашаққа даярлау мәселесін шешетін білім беру бастамаларын, мүмкіндіктері мен жобаларын бірлесе әзірлеу және қолдау;
• Мәселелерді шешуге, жобалар мен серіктестерді таңдауға тиімділік;
• Компаниялар, кәсіби қоғамдастықтар, оқу орындары мен бастамалар, мемлекетпен ынтымақтастық.
• Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге, ата-аналарға, ресми және бейресми білім беру ұйымдарына, бұқаралық ақпарат құралдарына, қоғамға бағытталған.

Негізгі артықшылықтары:

• Барлық мектеп, аудан, облыс, қала, республикалық және халықаралық деңгейде есептер құрастыру және әділ қазы бола алу мүмкіндігі;
• қауымдастық мүшесінің нөмірі беріледі;
• мүшелігін растайтын сертификат;
• жабық вебинарлар, онлайн-курстар, мастер-кластар, семинарлар өткізіледі.

Қауымдастық мүшелері:

• Қазақстан Республикасында заңды түрде жоғары білімі бар, негізінен математика, физика, информатика пәндерінің мұғалімдері, сондай-ақ Қауымдастықтың жарғылық мақсаттарымен, құндылықтарын бөлісетін мамандар;
• саулнама толтырылады, үміткерлер іріктелінеді:
• жоғары білім туралы диплом және жеке басын куәландыратын құжат ұсынылуы керек.


«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ» РҚБ СІЗГЕ ҚАУЫМДАСТЫҚҚА МҮШЕ БОЛУДЫ ҰСЫНАДЫ.
Вместе развивать и поддерживать образовательные инициативы, возможности и проекты, решающие проблему подготовки сегодняшних школьников к высокотехнологичному будущему.

Основная цель:

• Содействие повышению престижа педагогической профессии
• Развитие творческих способностей и их профессиональных навыков, повышение их когнитивных способностей и мышления, самосовершенствование педагога, направленный на повышение и развитие педагогических качеств.
• Обосновывается необходимость решения методических задач как условия реализации компетентностного подхода в процессе подготовки как разновидность педагогической задачи и предлагается алгоритм ее решения.
• Привлечения широкой педагогической общественности к участию в научных, научно-методических и иных проектах и программах;
• Содействия укреплению связи между математической наукой, образованием и практикой;

Основные преимущества:

• Составление задач в районном, областном, городском, республиканском и международном уровнях масштаба;
• возможность быть членом жюри;
• выдается номер члена Ассоциации;
• сертификат подтверждающий членство;
• проводятся закрытые вебинары, онлайн-курсы, мастер классы, семинары.

Членами Ассоциации могут быть:

• Законно находящиеся на территории Республики Казахстан, имеющие высшее образование, преимущественно являющиеся учителями и преподавателями математики, физики и информатики а также специалистами в смежных областях, признающие и выполняющие устав Ассоциации, разделяющие уставные цели Ассоциации, а также её миссию, ценности, и участвующие в деятельности Ассоциации;
• необходимо заполнить анкету; будет отбор претендентов;
• необходимо предъявить диплом о высшем образовании и документ удостоверяющий личность.


РОО «КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ВСТУПИТЬ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ.


Made on
Tilda